Retorik

Retorik handlar om att lyckas förmedla det man har för avsikt att förmedla. Men människor har olika syn på vad som är bra och dåligt. Därför förstås det vi säger inte alltid så som vi önskat. Retorik handlar om att undvika dessa missförstånd och skapa förståelse.


Vi kan inte rätt upp och ned ändra på människors grundläggande värderingar. Så ifall slutmålet är att andra ska värdera det vi säger som bra, måste vägen dit vara att bygga broar mellan skillnaderna i våra åsikter. Därför har den som kan lyssna ett stort försprång.


Först och främst är retorik inte en fråga om knep och strategier, utan bygger på föreställningsförmåga och vilja att byta perspektiv. Det är en resa som börjar i lyssnandet: Hur väl kan du förstå din meningsmotståndare?